INFORMATIKAI PROJEKTEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

Csökkentjük a projekt kockázatait, segítjük az idő és költségterv betartását és biztosítjuk a végeredmény megfelelő minőségét.

projekttermékek minőségbiztosítása

A projekt egymásra épülő eredménytermékeinek szisztematikus módszer alapján történő vizsgálata garantálja, hogy a rendszer a tervezett elvárt funkcionalitással és az elvárt minőségben valósuljon meg.
Bővebben >

projektirányítás minőségbiztosítása

Ellenőrizzük a projekt előrehaladását; biztosítjuk az erőforrások hatékony és terveknek megfelelő igénybevételét és a módszertanok alkalmazását; a kockázatok figyelésével és kezelésével elhárítjuk a vészhelyzeteket.
Bővebben >

A projekttermékek minőségbiztosítása

A minőségbiztosítási terv

A minőségbiztosítás részletes hatókörét, feladatait és módszerét a projekt Minőségbiztosítási Terve (MBT) tartalmazza, amelyet a Megrendelővel egyeztetve és általa elfogadva készítünk el.

Az MBT magas szintű terv a projekt megvalósítása során a minőségbiztosító által végzendő minőségbiztosítási tevékenységek szakmai tartalmáról, termékeiről, ütemezéséről, erőforrás és eszköz igényeiről. Az MBT rögzíti a projekt többi résztvevőjével történő együttműködés módját és szabályait. 

Az MBT garantálja, hogy a minőségbiztosítási feladatok magas szakmai színvonalon, ügyfelünk által ellenőrizhető és számonkérhető módon kerülnek végrehajtásra.

Az MBT tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek között a minőségbiztosító a feladatát végzi. 

A vizsgált termékek

Egy informatikai projekt megvalósítása során sok – és ami igen fontos, egymásra épülő – eredménytermék keletkezik. Nem tökéletes követelményspecifikáció alapján nem lesz kielégítő a logikai rendszerterv, de a megvalósuló informatikai rendszer tesztelése sem lehet így tökéletes.
Ezért alapvető fontosságú, hogy a fejlesztés dokumentumalapú termékeit szisztematikus terv alapján lépésről lépésre vizsgáljuk és így minőségüket garantáljuk.
Az általunk ellenőrzött dokumentumalapú termékek általában a következők lehetnek (egy adott projekt esetében az MBT definiálja ezeket).

Műszaki dokumentáció
Termékdefiníciós Lapok
Követelményspecifikáció
Igazgatási Rendszerterv
Logikai Rendszerterv
Adatmodell; Adatbázis terv
Fizikai Rendszerterv

Tesztelési Terv
Tesztelési jegyzőkönyvek
 Implementációs terv
Átadás-átvétel dokumentáció 

Oktatási terv; Oktatási dokumentáció
Felhasználói és üzemeltetői kézikönyvek, rendszerdokumentáció
IT Biztonsági Rendszerterv
Üzletmenet Folytonossági Terv
Katasztrófa Helyreállítási Terv

A minőségbiztosítási dokumentumok


 

A projektirányítás minőségbiztosítása

Ellenőrizzük a projekt előrehaladását; biztosítjuk az erőforrások hatékony és terveknek megfelelő igénybevételét és a módszertanok alkalmazását; a kockázatok figyelésével és kezelésével elhárítjuk a vészhelyzeteket. 

MÓDSZERTAN

A projekt módszertani minőségbiztosítás alatt a projekt ütemezésének, előrehaladásának, az erőforrások minél hatékonyabb és a részletes terveknek megfelelő igénybevételének felügyeletét, biztosítását értjük – mindenekelőtt a Megrendelő által (vagy éppen a projekt előkészítése során már velünk együtt) kiválasztott/meghatározott módszertan következetes alkalmazásán keresztül.
Munkánk során az eltérések, kockázatok felmerülését is figyeljük, azok kezelésére pedig konkrét végrehajtható javaslatokat teszünk. 
Módszertanunk az alábbi konkrét feladatok elvégzését foglalja magába:

Projektfolyamat Minőségbiztosítási Terv (MBT) készítése és karbantartása.
A projektterv szakmai megfelelőségének vizsgálata már a tervezés folyamán, figyelembe véve a Megrendelő lehetőségeit és erőforrásainak rendelkezésre állását.

Amennyiben szükséges, javaslatok megtétele a részletes projektterv javítására, módosítására (már a tervezés időszakában is, de a projekt végrehajtása során is szükség szerint), hogy az megfeleljen valamennyi érintett fél elvárásainak, és mégis tartható legyen.

A projekt és szakmai kockázatok kezelési koncepciójának kidolgozása.
A résztvevők együttműködésének, a projektcélok, határidők és költségek összhangjának folyamatos vizsgálata.
A projekt előrehaladásának folyamatos ellenőrzése, monitoringja; a projekttervtől való eltérések vizsgálata; javaslatok tétele az eltérések kezelésére.

A projekt és szakmai kockázatok elemzése (az emberi tényezőkkel kapcsolatos kockázatok is), beleértve a bekövetkezés valószínűségét, a kölcsönhatásokat, a hatás jelentőségét, valamint az észrevételek, javaslatok megtételét a projektirányító szervezetek (Projektvezetés, PIB, MTT) felé.

A projektirányító szervezetek figyelmének felhívása a működési szabályok hiányosságaira, esetleges korrekciókra.
Annak ellenőrzése, hogy az alkalmazásfejlesztések során a külső és belső szállítók a fejlesztési módszertanoknak megfelelő eljárásokat alkalmaznak-e.


Az előre nem látható, váratlan események bekövetkezésének vizsgálata; javaslattétel kezelésükre.
Az eltérések időbeni felismerésének, kezelésének, elősegítése, az okok elemzése.
Az esetleges válságmenedzselésben való részvétel. 


 

Akik eddig minket választottak: