INFORMATIKAI PROJEKTEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

Csökkentjük a projekt kockázatait, segítjük az idő és költségterv betartását és biztosítjuk a végeredmény megfelelő minőségét.

projekttermékek minőségbiztosítása

A projekt egymásra épülő eredménytermékeinek szisztematikus módszer alapján történő vizsgálata garantálja, hogy a rendszer a tervezett elvárt funkcionalitással és az elvárt minőségben valósuljon meg.
Bővebben >

projektirányítás minőségbiztosítása

Ellenőrizzük a projekt előrehaladását; biztosítjuk az erőforrások hatékony és terveknek megfelelő igénybevételét és a módszertanok alkalmazását; a kockázatok figyelésével és kezelésével elhárítjuk a vészhelyzeteket.
Bővebben >

A projekttermékek minőségbiztosítása

A minőségbiztosítási terv

A minőségbiztosítás részletes hatókörét, feladatait és módszerét a projekt Minőségbiztosítási Terve (MBT) tartalmazza, amelyet a Megrendelővel egyeztetve és általa elfogadva készítünk el.

Az MBT magas szintű terv a projekt megvalósítása során a minőségbiztosító által végzendő minőségbiztosítási tevékenységek szakmai tartalmáról, termékeiről, ütemezéséről, erőforrás és eszköz igényeiről. Az MBT rögzíti a projekt többi résztvevőjével történő együttműködés módját és szabályait. 

Az MBT garantálja, hogy a minőségbiztosítási feladatok magas szakmai színvonalon, ügyfelünk által ellenőrizhető és számonkérhető módon kerülnek végrehajtásra.

Az MBT tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek között a minőségbiztosító a feladatát végzi. 

A vizsgált termékek

Egy informatikai projekt megvalósítása során sok – és ami igen fontos, egymásra épülő – eredménytermék keletkezik. Nem tökéletes követelményspecifikáció alapján nem lesz kielégítő a logikai rendszerterv, de a megvalósuló informatikai rendszer tesztelése sem lehet így tökéletes.
Ezért alapvető fontosságú, hogy a fejlesztés dokumentumalapú termékeit szisztematikus terv alapján lépésről lépésre vizsgáljuk és így minőségüket garantáljuk.
Az általunk ellenőrzött dokumentumalapú termékek általában a következők lehetnek (egy adott projekt esetében az MBT definiálja ezeket).

Műszaki dokumentáció
Termékdefiníciós Lapok
Követelményspecifikáció
Igazgatási Rendszerterv
Logikai Rendszerterv
Adatmodell; Adatbázis terv
Fizikai Rendszerterv

Tesztelési Terv
Tesztelési jegyzőkönyvek
 Implementációs terv
Átadás-átvétel dokumentáció 

Oktatási terv; Oktatási dokumentáció
Felhasználói és üzemeltetői kézikönyvek, rendszerdokumentáció
IT Biztonsági Rendszerterv
Üzletmenet Folytonossági Terv
Katasztrófa Helyreállítási Terv

A minőségbiztosítási dokumentumok


 

A projektirányítás minőségbiztosítása

Ellenőrizzük a projekt előrehaladását; biztosítjuk az erőforrások hatékony és terveknek megfelelő igénybevételét és a módszertanok alkalmazását; a kockázatok figyelésével és kezelésével elhárítjuk a vészhelyzeteket. 

MÓDSZERTAN

A projekt módszertani minőségbiztosítás alatt a projekt ütemezésének, előrehaladásának, az erőforrások minél hatékonyabb és a részletes terveknek megfelelő igénybevételének felügyeletét, biztosítását értjük – mindenekelőtt a Megrendelő által (vagy éppen a projekt előkészítése során már velünk együtt) kiválasztott/meghatározott módszertan következetes alkalmazásán keresztül.
Munkánk során az eltérések, kockázatok felmerülését is figyeljük, azok kezelésére pedig konkrét végrehajtható javaslatokat teszünk. 
Módszertanunk az alábbi konkrét feladatok elvégzését foglalja magába:

Projektfolyamat Minőségbiztosítási Terv (MBT) készítése és karbantartása.
A projektterv szakmai megfelelőségének vizsgálata már a tervezés folyamán, figyelembe véve a Megrendelő lehetőségeit és erőforrásainak rendelkezésre állását.

Amennyiben szükséges, javaslatok megtétele a részletes projektterv javítására, módosítására (már a tervezés időszakában is, de a projekt végrehajtása során is szükség szerint), hogy az megfeleljen valamennyi érintett fél elvárásainak, és mégis tartható legyen.

A projekt és szakmai kockázatok kezelési koncepciójának kidolgozása.
A résztvevők együttműködésének, a projektcélok, határidők és költségek összhangjának folyamatos vizsgálata.
A projekt előrehaladásának folyamatos ellenőrzése, monitoringja; a projekttervtől való eltérések vizsgálata; javaslatok tétele az eltérések kezelésére.

A projekt és szakmai kockázatok elemzése (az emberi tényezőkkel kapcsolatos kockázatok is), beleértve a bekövetkezés valószínűségét, a kölcsönhatásokat, a hatás jelentőségét, valamint az észrevételek, javaslatok megtételét a projektirányító szervezetek (Projektvezetés, PIB, MTT) felé.

A projektirányító szervezetek figyelmének felhívása a működési szabályok hiányosságaira, esetleges korrekciókra.
Annak ellenőrzése, hogy az alkalmazásfejlesztések során a külső és belső szállítók a fejlesztési módszertanoknak megfelelő eljárásokat alkalmaznak-e.


Az előre nem látható, váratlan események bekövetkezésének vizsgálata; javaslattétel kezelésükre.
Az eltérések időbeni felismerésének, kezelésének, elősegítése, az okok elemzése.
Az esetleges válságmenedzselésben való részvétel. 


 

Akik eddig minket választottak:

 

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies